Palvelut

Aloit­ta­vil­le yri­tyk­sil­le voim­me toi­mia tuke­na kone­va­lin­nois­sa, muot­tien suun­nit­te­lus­sa ja val­mis­tuk­ses­sa, muot­tien koea­jois­sa ja hyväk­syn­näs­sä ja tuo­tan­non aloituksessa.

Tuo­tan­non ongel­mien­rat­kai­su on vah­vaa osaa­mis­tam­me. Tuo­tan­non saan­to­jen paran­ta­mi­nen ja kapa­si­tee­tin nos­to jak­soai­ko­ja opti­moi­mal­la on yksi iso osa-alue mitä teemme.

Aloit­ta­vien ruis­ku­va­lua­sen­ta­jien kou­lu­tus on tär­keä aihea­lue mitä tar­joam­me asiakkaillemme.

Koke­neem­mil­le yri­tyk­sil­le tar­joam­me täy­den­nys­kou­lu­tus­ta aina asiak­kaan tar­pei­den mukaan.

Kou­lu­tuk­set voi­vat olla aivan perus­teis­ta aina ”scien­ti­fic mol­ding” ajat­te­luun, tes­tauk­seen ja dokumentointiin.

Kiinnostuitko palvelusitamme? Ota rohkeasti yhtetyttä!

Yhteistyökumppanit

References